مصوبات جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی تجارت ، امور گمرکی و بازرگانی

شماره۱۲۰۷۱۶                                                                            ۱۴۰۰/۳/۱۹

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ـ نرخ سود آن دسته از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به دولت که براساس مصوبات قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی، صفر (۰) درصد تعیین شده است، به نرخ سود یک (۱) درصد اصلاح می‌شود. سایر مفاد مصوبات مزبور به قوت خود باقی است.

۲ـ براساس بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، سقف تعهدات صندوق توسعه ملی برای تنفس خوراک، به تفکیک سال مالی و از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۹، مطابق جدول و شرایط زیر می‌باشد:

 

سال

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۱۴۰۶

۱۴۰۷

۱۴۰۸

۱۴۰۹

سقف تعهد سالانه صندوق برای تنفس خوراک (هزار بشکه در روز)

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۲۴۰

 

 

• صندوق توسعه ملی در هر سال صرفاً به اندازه تنفس خوراک اعلامی در همان سال (جدول مصوب)، تسهیلات تنفس خوراک اعطا نماید.

• در صورت عدم ایفای به موقع بازپرداخت اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.

• در صورت کاهش منابع ورودی از سقف سهم قانونی سالانه صندوق یا در صورت عدم تحقق صادرات نفت خانم و میعانات گازی کمتر از ۱۵۰۰ هزار بشکه در روز، صندوق به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.

• در صورت افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ۱۵۰۰ هزار بشکه در روز که در پایان هر سال مشخص می‌شود، صندوق توسعه ملی مکلف است با رعایت تبصره (۳) جزء «د» اساسنامه، به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را افزایش دهد.

• مقررات ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های تنفس خوراک وفق جدول فوق، مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (مصوب هیأت امنای صندوق) می‌باشد.

•  ابلاغ این مصوبه منوط به دریافت اذن مقام معظم رهبری است.

۳ـ بودجه سال ۱۴۰۰ ستاد صندوق توسعه ملی با لحاظ موارد ذیل مصوب شد:

• اعمال نرخ رشد ۲۵ درصدی برای ردیف‌های مربوط به هزینه‌های پرسنلی (شامل هزینه‌های قرارداد خدمات نیروی انسانی، هزینه مالیات حقوق و بیمه تکمیلی کارکنان) نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۳۹۹،

• اعمال نرخ ۱۰ درصدی برای سایر ردیف‌های بودجه نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۳۹۹،

• نرخ رشد ردیف‌های موضوع بند۲ فوق، با پیشنهاد هیأت عامل صندوق توسعه ملی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند تا سقف ۲۵ درصد افزایش یابد.

• معادل یک ماه حقوق و مزایا موضوع ماده (۴۸) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، بابت پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان صندوق مزبور مورد تأیید قرار گرفت.

• مبلغ یک میلیارد تومان به بودجه صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود تا صرف هزینه‌های هیأت نظارت صندوق مزبور شود.

۴ـ پرداخت تسهیلات تکمیلی از محل منابع صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً در مورد طرح‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تأمین مالی شده‌اند، متناسب با میزان پیشرفت پروژه حداکثر تا سقف ۴۰ درصد تسهیلات اولیه و تنها از طریق مؤسسه عامل اعطاکننده تسهیلات اولیه، به شرط اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و با رعایت دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات تکمیلی، مجاز می‌باشد.

۵ ـ با درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزودن عبارت «طرح‌ها و فعالیت‌های اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات» به اولویت‌های استفاده از منابع ریالی صندوق در بخش آب و کشاورزی موافقت شد.

۶ ـ درخصوص بند (۲) تصمیمات جلسه ۲۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغیه شماره ۱۵۵۵۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور):

«هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل و فرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ وصول نشده، از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی را بنا به درخواست متقاضی و تأیید بانک عامل به مدت یک سال (در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد فعلی با متقاضی) امهال نماید. مدت مذکور به حداکثر طول دوره مالی طرح‌ها، علاوه بر کلیه تمدیدهای قبلی اضافه می‌شود.»

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت