• جعل و تزویر

    یکشنبه 29 آذر 1394 11:14
    بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیراتراهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است. قانونگذار فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را به موضوع «جعل و تزویر» اختصاص …
  • مجازات مجرمین انتخاباتی از قانون مجازات اسلامی

    پنجشنبه 21 خرداد 1394 09:32
    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)فصل پنجم - جعل و تزویر‌ماده 26 - جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.‌ماده 27 - هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعت…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: