سلب آزادی و بازداشت محکوم به منظور اجراء مجازات پس از حکم قطعی، حبس قانونی است.اگر محکوم برخلاف قانون زائد بر میزان مجازات به طور عمد نگه داشته شود یا نسبت به محکومی که مجازات حبس او مشمول مرور زمان گردیده یا عفو و یا اجراء شده مجازات حبس درباره او به طور عمد اعمال شود حبس غیرقانونی است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص209)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: