کسی که کل دارائی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد مانند:وراث نسبت به مورث در مورد ترکه.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص509)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: