کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: قتل عمد

مشاوره درباره مشارکت در قتل عمد

شرکت عامدانه در عملیات اجرایی و مجموعه رفتارهایی است که منجر به سلب عمدی حیات مقتول گردد،به نحوی که سلب حیات منتسب به رفتار تمام شرکت کنندگان باشد. نه همزمانی اقدامات و رفتار شرکا و نه تبانی ایشان برای تحقق عنوان مشارکت در قتل ضرورتی ندارد. اثبات رابطه علیت یا سببیت میان رفتار شرکا در مجموع و نتیجه حاصله (قتل) به اقدامات همه آنها ضروری است.عمد در ایراد آسیب منجر به کشتن ،نسبت به مقتول، به قصد به قتل رساندن وی برای تحقق عنوان مشارکت در قتل عمد ، به عنوان رکن روانی، الزامی  است. همچنین قانونگذار، صرف شرکت در منازعه و نزاع منجر به قتل، برفرض عدم انتساب قتل به رفتار فرد شرکت کننده در نزاع، را به موجب ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستوجب حبس از یک تا سه سال دانسته است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره رکن مادی قتل عمد

رکن مادی اجزایی از جرم که در عالم خارج قابل مشاهده و قابل حس است .( آقایی نیا،حسین،جرایم علیه اشخاص،۱۳۹۳، ص ۳۲) . از لحاظ عنصر مادی علاوه بر وجود شخص زنده، لازمه تحقق عنوان قتل، انجام فعل یا ترک فعلی است که منتهی به مرگ مقتول شود.(گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،۱۳۹۳، ص ۲۸۷ ).اجزای رکن مادی  در همه انواع قتل اعم از عمدی،شبه عمدی و خطای محض مشترکند و وجه تمایز این جنایات  را باید تنها در رکن معنوی آنها جستجو نمود

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره مجازات قتل عمد

قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد، تعیین گردیده است. اما قتل عمد همیشه موجب قصاص نیست و اثبات حکم قصاص منوط به وجود شرایطی است که پس از احراز عمدی بودن جنایت، باید اثبات گردد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره قتل عمد

لغوی:قتل از نظر لغت شناسان به معنای کشتن است.(عمید، حسن،فرهنگ عمید،جلد دوم،ص ۱۵۶۹)اصطلاحی: قانونگذار تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است. اما در تعریفی، قتل عمد به قتل از روی قصد و اراده تعبیر شده است (جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ۱۳۸۰،ص ۵۲۸)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.