کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: دادنامه

دادنامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

7

دادنامه

ابلاغ دادنامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

2

ابلاغ دادنامه به وکیل

مشاوره درباره دادنامه

به رای پاکنویس شده دادگاه که حاوی مراتب ذیل باشد دادنامه گویند
الف-شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب-مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن
ج-مشخصات طرفین دعوا
د-دلایل و مستندات رای
ه-ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن رای میباشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره دادنامه

به رای پاکنویس شده دادگاه که حاوی مراتب ذیل باشد دادنامه گویند
الف-شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب-مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن
ج-مشخصات طرفین دعوا
د-دلایل و مستندات رای
ه-ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن رای میباشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره ابلاغ

ابلاغ در لغت به معنای «رسانیدن(نامه یا پیام)، ایصال» آمده است.مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آن را با اصل گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2019 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.