کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول محجور

ورود به کلینیک حقوقی ایران

61

فروش اموال غیرمنقول محجور

مشاوره درباره اموال غیرمنقول

مطابق ماده ۱۲ ق مدنی : مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان،  بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.