کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: اقامتگاه

مشاوره درباره اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی

اقامتگاه(Domicile) رابطه‌ای است حقوقی  و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. (نصیری، محمد ؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران،موسسه نشر آگه،۱۳۸۳،چاپ یازدهم، ص) .

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اقامتگاه

اقامتگاه ‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.