کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: اقاله

مشاوره درباره اقاله یا تفاسخ

اقاله یا تفاسخ یکی از عوامل انحلال عقد است. توافق طرفین قرارداد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. یعنی طرفین عقد که بر انعقاد قرارداد توافق کرده‌اند بر انحلال آن با هم توافق کنند. در اقاله همه چیز به وضع قبل از عقد بر می‌گردد مثلاً اگر مالی از یکی از طرفین به دیگری داده شده باشد آن مال به مالک اول برگردانده می‌شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اقاله یا تفاسخ

اقاله یا تفاسخ یکی از عوامل انحلال عقد است. توافق طرفین قرارداد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. یعنی طرفین عقد که بر انعقاد قرارداد توافق کرده‌اند بر انحلال آن با هم توافق کنند. در اقاله همه چیز به وضع قبل از عقد بر می‌گردد مثلاً اگر مالی از یکی از طرفین به دیگری داده شده باشد آن مال به مالک اول برگردانده می‌شود.
(جزوه حقوق مدنی، دکتر شهبازی)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره انحلال قرارداد

انحلال قرارداد یعنی عقدی صحیح و معتبر بوجود آمده است، اما به علتی به هم می‌خورد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.