کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: اعاده دادرسی

مشاوره درباره اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینكه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارایه شود  و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی طاری با یك در خواست و دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینكه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند. یعنی مثلا یك حكم به شماره فلان با شرایط مشخص مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.(ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی اصلی صرفا با یك دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی خاص

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.اعاده دادرسی از این طریق، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری( به شرط قطعیت) اعم از اینکه از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده بلکه تابع یک ضابطه عام است: رأی خلاف بین شرع نباشد. منظور از خلاف بین شرع این است که احکام شرع در خصوص موضوع به قدری روشن باشند که حکم دادگاه آشکارا برخلاف آنها دیده شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است. به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود. در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.(انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴،جلد یک، ص۳۴۵)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.