کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برچسب: ابلاغ

ابلاغ

ورود به کلینیک حقوقی ایران 

2

ابلاغ اوراق قضایی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

58

ابلاغ اوراق قضایی به خوانده

ابلاغ

ورود به کلینیک حقوقی ایران

6

ابلاغ رأی غیابی به محکوم علیه مجهول المکان

 

ابلاغ دادنامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

2

ابلاغ دادنامه به وکیل

مشاوره درباره ابلاغ

ابلاغ در لغت به معنای «رسانیدن(نامه یا پیام)، ایصال» آمده است.مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آن را با اصل گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید.(ص ۲۱۰ دکتر شمس)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره ابلاغ

ابلاغ در لغت به معنای «رسانیدن(نامه یا پیام)، ایصال» آمده است.مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آن را با اصل گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2020 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.