کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

دسته: مشاوره (برگه 1 از 44)

مشاوره درباره محاربه

تعریف لغوی محاربه، محارب کسی است که سلاح خود را برای تـرساندن مـردم بـیرون آورده و یا خود را مجهز به آن نماید و در زمین اراده فساد داشته باشد‌ و فرق نمی‌کند که در خـشکی بـاشد یا در دریا، در شهر یا غیر شهر، در شب یا روز در آن یکسان‌اند.
تعریف حقوقی، اصطلاحی محاربه: محارب‌ کسی است که سـلاح خـود را برهنه یا مجهز و آماده کـرده تـا مردم را‌ با ایجاد رعب و وحشت ترسانده و در زمین از طریق غارت اموال‌ مردم با قـهر و غـلبه‌ ایجاد فساد کند.از دیدگاه حقوقدانان معاصر نیز لزوم وجود‌ قـصد‌ بـر هم زدن امـنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به‌ کارگیری‌ سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق جرم محاربه محسوب مـی‌شوند.بنابراین، اقدام به هر عملی بـا قـصد بـه فساد کشاندن گـسترده جـامعه اسلامی، افساد فی‌الارض‌ اسـت، هرچند‌ کـه در حیطه قانونی وقوع عمل خارجی آن نیز ضروری می‌باشد.( گلدوزیان، ایرج، احمدزاده، ابوالفضل،بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی مجله حقوق، بهار ۱۳۸۸، دوره ۳۹، شماره ۱)

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره جرم سب نبی

سبّ‌ در‌ لغت به‌ معنای‌ دشنام‌ دادن، نفرین کردن و اهانت است‌ و بـه معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است.‌‌ سبّ‌ یعنی دشنام و بدگویی با‌ جملات‌ انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته‌های نـاخوش بـه کسی‌ به‌ قصد تحقیر و اهانت به‌ صورت‌ هجو‌ و غیر آن, جرم‌ است و مجرم را‌ سابّ‌ گویند.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.
اعاده دادرسی در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.(انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی،جلد یک، ص۳۴۵)

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینكه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارایه شود  و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی طاری با یك در خواست و دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینكه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند. یعنی مثلا یك حكم به شماره فلان با شرایط مشخص مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.(ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی اصلی صرفا با یك دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره مشارکت در قتل عمد

شرکت عامدانه در عملیات اجرایی و مجموعه رفتارهایی است که منجر به سلب عمدی حیات مقتول گردد،به نحوی که سلب حیات منتسب به رفتار تمام شرکت کنندگان باشد. نه همزمانی اقدامات و رفتار شرکا و نه تبانی ایشان برای تحقق عنوان مشارکت در قتل ضرورتی ندارد. اثبات رابطه علیت یا سببیت میان رفتار شرکا در مجموع و نتیجه حاصله (قتل) به اقدامات همه آنها ضروری است.عمد در ایراد آسیب منجر به کشتن ،نسبت به مقتول، به قصد به قتل رساندن وی برای تحقق عنوان مشارکت در قتل عمد ، به عنوان رکن روانی، الزامی  است. همچنین قانونگذار، صرف شرکت در منازعه و نزاع منجر به قتل، برفرض عدم انتساب قتل به رفتار فرد شرکت کننده در نزاع، را به موجب ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستوجب حبس از یک تا سه سال دانسته است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اقاله یا تفاسخ

اقاله یا تفاسخ یکی از عوامل انحلال عقد است. توافق طرفین قرارداد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. یعنی طرفین عقد که بر انعقاد قرارداد توافق کرده‌اند بر انحلال آن با هم توافق کنند. در اقاله همه چیز به وضع قبل از عقد بر می‌گردد مثلاً اگر مالی از یکی از طرفین به دیگری داده شده باشد آن مال به مالک اول برگردانده می‌شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره عنصر مادی جرم جعل

عنصر مادی هر جرم ، فعل مادی آن جرم است. که در جرم جعل موارد ذیل می باشد: ۱) ویژگی مرتکب : در جرم جعل میژگی خاصی در مرتکب آن شرط نیست بنابراین هر کس می تواند مرتکب این جرم شود. مگر در موارد خاص . ۲) رفتار مجرمانه :فعل یا ترک فعل است. ۳) موضوع جرم: سند، نوشته و سایر اشیاء پیش بینی شده در قانون.
۴) وسیله :برای تحقق این جرم ویژگی خاصی در وسیله شرط نیست.۵) نتیجه : این جرم جزء جرایم مطلق است، یعنی لازم نیست که ضرر به مرحله فعلیت برسد بلکه ضرر بالقوه کفایت می کند، (قابلیت اضرار )

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره موارد سلب حضانت

این موارد در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده است . این ماده مقرر میدارد: « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل.  یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی  هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره نکاح صوری یا تصنعی

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند نکاح از عقودی است که دو جنبه مالی و غیر مالی هر دو را داراست زیرا از طرفی در اثر عقد نکاح، شوهر موظف می‌شود که نفقۀ زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، از سوی دیگر زن و مرد مکلف می‌شوند که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری کنند دکتر کاتوزیان ناصر ج مدنی (خانواده) میزان ۸۲ ص۳۵

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

© 2021 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.