کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: دی ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ورود به کلینیک حقوقی ایران

152

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

صورت جلسه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

22

صورت جلسه

صحت معامله

ورود به کلینیک حقوقی ایران

21

شرایط صحت معامله

 

فک رهن

ورود به کلینیک حقوقی ایران

20

فک رهن

عقد خیاری

ورود به کلینیک حقوقی ایران

19

عقد خیاری

 

برگ جلب

ورود به کلینیک حقوقی ایران

13

آیا می توان برگ جلب را در اختیار شاکی قرار داد؟

انحلال شرکت سهامی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

17

انحلال شرکت سهامی

مجمع عمومی فوق العاده

ورود به کلینیک حقوقی ایران

15

اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

ارث

ورود به کلینیک حقوقی ایران

11

آیا کافر از مسلمان ارث می برد؟

© 2021 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.