کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: آذر ۱۳۹۶

ترکه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

9

مالکیت ورثه نسبت به ترکه

قرار کارشناسی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

8

آیا کارشناس مکلف به قبول کارشناسی که از طرف دادگاه به او ارجاع شده است می باشد؟

توقیف

ورود به کلینیک حقوقی ایران

7

اگر شخص ثالث نسبت به مال منقول و غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ادعای حقی نماید

آموزش مجازی مباحث تخصصی حقوقی را با کلینیک حقوقی ایران در سامانه ۲۴آموز تجربه کنید

ورود به کلینیک حقوقی ایران

973

علاقمندان می توانند از طریق لینک زیر به دوره های مذکور دسترسی داشته باشند:

http://www.24amooz.com/index/category/118

تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض

ورود به کلینیک حقوقی ایران

944

تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض در شرکت سهامی

 

تأدیه دین

ورود به کلینیک حقوقی ایران

5

تأدیه دین

 

ابلاغ

ورود به کلینیک حقوقی ایران

6

ابلاغ رأی غیابی به محکوم علیه مجهول المکان

 

فروش اموال توقیفی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

4

فروش مال منقولی که توقیف شده

توقیف اموال

ورود به کلینیک حقوقی ایران

3

توقیف اموال منقول  خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه

© 2021 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.