ورود به کلینیک حقوقی ایران

10

نحوه دعوت صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه در شرکت سهامی