کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: شهریور ۱۳۹۶ (برگه 1 از 2)

دیه در دفاع مشروع

ورود به کلینیک حقوقی ایران

16

آیا در دفاع مشروع دیه ساقط می شود؟

حق گذشت مجنی علیه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

20

حق گذشت مجنی علیه در قتل و جنایات عمدی دیگر

معافیت انجام معاینه فنی وسایل نقلیه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

21

دوره معافیت انجام معاینه فنی وسایل نقلیه

فرجام خواهی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

17

چه کسانی می توانند درخواست رسیدگی فرجامی نمایند؟

معاملات تجار

ورود به کلینیک حقوقی ایران

18

معاملات تجار

گذرنامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

12

به چه کسانی گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود؟

گذرنامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

9

انواع گذرنامه

رجوع از گذشت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

367

رجوع از گذشت

کنترل حساب بانکی اشخاص

ورود به کلینیک حقوقی ایران

350

کنترل حساب بانکی اشخاص توسط بازپرس

گذشت در قصاص

ورود به کلینیک حقوقی ایران

7

گذشت مشروط  در قصاص

© 2018 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.