کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: مرداد ۱۳۹۶ (برگه 1 از 2)

جهات تعقیب

ورود به کلینیک حقوقی ایران

2

جهات قانونی شروع به تعقیب

عدم پرداخت جریمه رانندگی

ورورد به کلینیک حقوقی ایران

274

عدم پرداخت جریمه رانندگی در مهلت قانونی

 

تغییر در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب

ورود به کلینیک حقوقی ایران

264

مجازات تغییر در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب

 

تغییر در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

14

مجازات تغییر در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه

سازش

ورود به کلینیک حقوقی ایران

15

سازش بین طرفین دعوا

مدیر تصفیه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

13

تعیین مدیر تصفیه

وصیت نامه

ورود به کلینیک حقوقی ایران

3

وصیت نامه سری

توقیف وسیله نقلیه موتوری

ورود به کلینیک حقوقی ایران

199

توقیف وسیله نقلیه موتوری توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

 

ادله اثبات جرم

ورود به کلینیک حقوقی ایران

10

ادله اثبات جرم

حساب پس انداز برای فرزند

ورود به کلینیک حقوقی ایران

179

افتتاح حساب پس انداز برای فرزند صغیر

© 2019 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.