کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶ (برگه 1 از 2)

معامله فضولی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-30_09-17-22

فوت مالک قبل از اجازه یا رد، در معامله فضولی

جلب متهم

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-24_12-34-52

جلب متهم بدون ارسال احضاریه

حضانت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

963

جنون یا ازدواج مادری که حضانت طفل با اوست

شرکت سهامی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-22_08-56-05

مسئولیت موسسین در شرکت سهامی

جلسه دادرسی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-18_09-06-33

حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی

ورود مواد مخدر به زندان

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-18_09-06-17

مجازات ورود موادمخدر به زندان و بازداشتگاه در اثر سهل انگاری مأمور

سقط حمل

ورود به کلینیک حقوقی ایران

912

سقط حمل در نتیجه ارتکاب جرم

مجازات جایگزین حبس

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-12_15-10-14

مجازات جایگزین حبس در جرائم عمدی

شرکت سهامی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-04-12_16-13-25

تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض در شرکت سهامی

طلاق

ورود به کلینیک حقوقی ایران

853

ثبت طلاق

© 2019 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.