50

کتاب شورای حل اختلاف و چشم انداز فردا تألیف دکتر مرتضی بهشتی، عضو هیئت علمی A.U.H ، وکیل دادگستری می باشد، دکتر بهشتی از مولفین به نام در حوزه ی علمی حقوق می باشند که کتاب های زیادی در این زمینه نوشته اند .خواندن کتاب های ارزشمند ایشون باعث آشنایی با شیوه ی نگارشی جدید و نگاهی تازه به علم حقوق می شود .بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی معمولا با تغییر مسوولان و حاکمیت جریانی بر نهادهای حکومتی، مدیریت گذشتگان باطل به حساب می آمده است و بی آنکه از تجربیات گذشته الهام بگیرند، به تأسیس نهادهایی جدید و تبیین وظایفی نو و … اقدام می شود، به گونه ای که انسان احساس می کند با تغییر در هرم های قدرت، تحولی جدید در رفع نیازمندی های روزمره ی مردم به وجود می آید که در هیچ منطقی از روش های حکومتی، سابقه نداشته است.
البته اگر تحول ها در متن تصمیم ها و راهکار ها صورت می گرفت جای هیچ گونه نزاعی نبود، بلکه آنچه موجب دغدغه ی اهل منطق شده این است که با تغییر در سطح مدیریت ها تعاریف جدیدی از مصالح و مشکلات مردم و راه کارهای حل آن داده می شود که موجب به هم ریختگی تمام سامانه های پیشین می شود. گویا تمام آنچه تا دیروز از بهترین ها بوده است به بدترین ها تبدیل نشود!!! موضوع شورای حل اختلاف از جمله ی همین موارد است…