• بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

    یکشنبه 27 خرداد 1397 09:36
    هدف اصلی این پژوهش را باید احراز مناسب ترین رویکرد جهت کنترل ادغام ها خلاصه نمود.جهت نیل بدین مقصود ایتدا ضمن تحلیل پیرامون زوایای مختلف ادغام به بررسی دامنه نفوذ مقررات رقابت در خصوص آنان خواهیم پرداخت.سپس با تامل در ساختار داخلی آنها، نحوه کنترل آنان را در نظام های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.روشی که ما در انجام این پژوهش یاری خواهد نمود شیوه توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: