• ضابطه و مصادیق "کار نوعا کشنده" با نگرش بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390

  سه شنبه 1 دی 1394 12:32
  در حقوق ایران برای اولین بارقتل عمدی با آلت قتاله، در قسمت دوم ماده 171 قانونمجازات عمومی مصوب سال 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشتهرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد »بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سالمحکوم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.بند 2 ماده 2 قانون « کار نوعاً کشنده » پس از انقلاب اسلامی ایران…
 • تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

  دوشنبه 14 دی 1394 10:11
  فرایند کیفری دارای مراحل مختلفی است. امـا در میـان تمـامی ایـن مراحـل، مرحلـه تحقیقات پلیسی- که در جرایم مشهود، قبل از دستور قضایی و حداکثر ظـرف 24 سـاعت و در جرایم غیر مشهود با دستور قضایی توسط ضابطان دادگستری انجام می شود - حساسیت ویژه ای دارد. زیرا معمولا نخستین مداخله رسمی در قبال متهمان در ایـن مرحلـه و توسـط ضابطان دادگستری صورت می گیرد. و به همین علت، تضییع حقوق متهمان در این مرحلـه می تواند آثار زیانبارتری را نسبت به سایر مراحل به دنبال داشته باشد. چرا که ممکن اسـت&nb…
 • نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

  شنبه 16 مرداد 1395 10:08
  نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمیباشد بلکه بایسی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: