• توابع مبیع

    دوشنبه 27 آذر 1396 10:51
    مساله عمده در این پژوهش این است که برچه اساسی مالکیت توابع مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این که ممکن است طرفین در متن عقد به آن تصریح نکرده باشند و یا اساسا جاهل به عرف بوده باشند.در بررسی این مساله ایتدا باید روند تشکیل اعمال حقوقی را از نظر اثر قانونگذاری علم و جهل متعاقدین که مستقیما در اراده آنان نقش دارد مورد مطالعه قرار داد که در ادامه مقاله بیان خواهد شد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: