• رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

    دوشنبه 14 دی 1394 10:25
    تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبه های مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبـه هـا میتواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشـد. از آنجا که مهمترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مـی باشـد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانونگذاری، اهمیت کمتری نسبت به کیفیـت محتـوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قـانون مجـازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل…
  • اضطرار و دفاع مشروع

    چهارشنبه 13 مرداد 1395 11:42
    جرم همان طور که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است عبارت است از: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: