• رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

    دوشنبه 14 دی 1394 10:25
    تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبه های مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبـه هـا میتواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشـد. از آنجا که مهمترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مـی باشـد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانونگذاری، اهمیت کمتری نسبت به کیفیـت محتـوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قـانون مجـازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: