• اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

    شنبه 4 اردیبهشت 1395 11:41
    یکی از اصول راهبری دادرسی که فقط اختصاص به حقوق دادرسی مدنی دارد و ناظر بر نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرسی است و سنگ بنای اولیه آیین دادرسی مدنی و حقوق اثبات را تشکیل می دهد، عبارت است از«اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی» این مقاله قصد دارد به تبیین این اصل ویژه حقوق دادرسی مدنی بپردازد.…
  • ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

    دوشنبه 11 مرداد 1395 10:44
    نهاد دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می شود، طبق آن قضات دادگاه می توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا، از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیر قابل جبران به ذینفع جلوگیری کنند. در خصوص دستور موقت مباحث مختلفی قابل طرح است، از جمله این مباحث، ویژگی ها و شرایط درخواست دستور موقت است که در این تحقیق بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: