• تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

    یکشنبه 30 مهر 1396 13:57
    در مقاله حاضر، نخست مبانی تعدد جرم و سپس تعریف، انواع تعدد جرم، مجـازات آن و درنهایـت،  تعدد جرم در قانون آیین دادرسی کیفر ایران و آلمان مطالعۀ تطبیقی خواهد شد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: