• مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

    یکشنبه 16 خرداد 1395 09:41
    دولت که عهده دار اداره کشور است، وظایف مختلفی دارد. گاهی برای اجرای این وظایف نیاز به زمین پیدا میکند. ازجمله آنها میتوان به ایجاد راهها، معابر، پارکها، دکلهای برق و لوله های گاز اشاره کرد. ممکن است زمین مورد نیاز، متعلق به دولت نباشد و مالک خصوصی داشته باشد. در این صورت، انجام وظیفه دولت با حقوق مالکانه اشخاص تزاحم دارد؛ چراکه از طرفی برای اجرای این طرحها می بایست از زمین های متعلق به افرادی که اراضی آنها در طرح واقع شده استفاده شود و از طرف دیگر، مالکیت و حقوق افراد بر اموال خویش دائمی،مطلق و …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: