• بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

    دوشنبه 21 تیر 1395 08:45
    هرچند امروزه سفارش و ساخت کالا موضوعی متداول و معمول است ولی به همان میزان از نظر حقیقت حقوقی و ماهوی، امری قابل تامل و مستدعی رفع ابهام است.لذا ضروری است که به عنوان یک قرارداد جایگاه آن در ساختار حقوقی ایران تبیین شود که آیا می توان آن را با عنایت به تعریف قانون مدنی از بیع در ماده 338 و اجاره در ماده 466 و جعاله در ماده 561 قانون مدنی منطبق دانست یا این که ماهیت این قرارداد را می توان در قالب عقد عهدی و غیر معین که آثار کلی عقود معاوضی بر آن مترتب است تبیین کرد.  مقاله حاضر در صدد تحلیل…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: