• ایرادها و دفاع ماهوی

    شنبه 15 اردیبهشت 1397 16:23
    مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم­ بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح ­شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می ­نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می­دهد که نمی ­توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود.که در ادامه مقاله بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: