• فقه 2 / شرح لمعه دمشقیه / شهید ثانی

    دوشنبه 18 آبان 1394 13:39
     انتشارات : موسسه فرهنگی و هنری دانش پذیر  کتاب شرح لمعه دمشقیه تالیف فقیه نامدار شیعه مرحوم ( زین الدین الجبعی العاملی ) که شرحی بر کتاب گران سنگ ( اللمعه الدمشقیه ) تالیف مرحوم ( محمد بن جمال الدین مکی العاملی 9 می باشد . با اینکه به عنوان متن درسی و آموزشی در رشته فقه و حقوق و در حوزه های علمیه قرار دارد اما آنطور که باید مطالع دقیق و عمیق صورت نگرفته و مورد شناسایی جامعه فقهی و حقوقی قرار نگرفته است . نگارنده این کتاب با هدف تطبیق متون فقهی با قوانین موضوعه و حقوقی عرفی و ترجمه و …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: