• وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران

    شنبه 2 تیر 1397 10:43
    در این مقاله، بخش نخست به مفاهیم بنیادین و دیدگاه حقوق دانان و فقها در خصوص وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ اختصاص داده شده و ادله و توجیهات هریک از نظرات بیان می گردد و دربخش دوم، دیدگاه قانون مدنی در این زمینه مطرح شده و استثنائات وارده بر آن بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: