• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم

    دوشنبه 23 آذر 1394 10:44
    قرارداد و به تبع آن،تعهد والتزام،یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است.قرآن کریم،با نظر به این واقعیت اجتماعی به پایبندی و لزوم عمل به عقود و تعهدات امر می کند.علاوه بر تکالیف و حقوقی که در پرتو انعقاد عقود برای هر یک از طرفین قرارداد ایجاد می شود،هر کدام از آنها نیز می توانند در غالب شرط یا شروطی طرف دیگر را به حقوق و یا تکالیفی غیر از آنچه از مفاد و مقتضای عرفی عقد وجود دارد،ملزم سازند.نکاح نیز یکی از اقسام عقد لازم است که هر کدام از زوجین می توانند شروطی له یا علیه خود در عقد نکاح قرار دهند.یکی از…
  • تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

    چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:58
    در مقاله حاضر در ابتدا برآن هستیم که با ادله نقلی و عقلی به اثبات حق ولایت قهری برای مادر بپردازیم و بعد از اثبات این حق ، در بحث بعدی، موضوع تقدم این حق را در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری مـورد بررسی قرار دهیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: