• تعلیق در وصیت احکام و آثار آن

    دوشنبه 4 مرداد 1395 10:20
    تحقیق و فحص در حوزه های مسائل حقوقی راهگشای دست یابی به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است  و چنین کاوشی نیز  بدون در نظر گرفتن کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوقی کامل و جامع  نخواهد بود  از طرفی نیز با توجه صرف و محصور شدن در  چهارچوب منابع فقهی و  چشم پوشیدن از مطالعات  نوین حقوق  نمی توان  پویایی و نوگرایی جامعه حقوقی را در  راستای نیل به عدالت واقع گرایانه انتظار داشت؛ یکی از مباحث مطروحه در حوزه ی  قواعد حقوقی ، تحلیل و بررسی اقسام  عقود…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: