• ماهیت حقوقی وصیت

    شنبه 16 آبان 1394 11:45
    مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت،توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است وبا ایجاب موصی محقق می شود،یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی،اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر،وصیت عمل حقوقی دو طرفه (عقد )است؟…
  • ماهیت حقوقی وصیت

    دوشنبه 16 آذر 1394 12:24
    مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی، اراده ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه ( عقد) است؟                مقاله ی  منتشر شده در فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39 ،شماره 2، تابستان 1388 …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: